14.9.2015 16:30

Minister Počivalšek: "Slovenija okreva, gospodarska rast se krepi, ključna naloga je okrepitev konkurenčnosti gospodarstva."

Ljubljana, 14. septembra - Danes je minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek skupaj z državno sekretarko mag. Guček Zakošek in državnim sekretarjem Alešem Cantaruttijem na novinarski konferenci ob 1. obletnici vlade dr. Mira Cerarja predstavil dosedanje dosežke ministrstva in načrte do konca leta.

Ljubljana.
Foto: MGRT

Minister Počivalšek je poudaril, da gospodarska rast, ki jo je zaznati v Sloveniji, ne pomeni, da bi lahko opustili načrtovanje in izvajanje potrebnih reform. Kot pomemben dosežek je minister izpostavil sistemski podlagi za dve pomembni gospodarski panogi od petih, ki jim Slovenija daje pomembno težo. Gre za ustanovitev Direktorata za lesarstvo, ki naj bi skrbel za to, da bomo ustvarjali sistemske pogoje za revitalizacijo lesne panoge. Druga sistemska sprememba je ponovna osamosvojitev Slovenske turistične organizacije, ki naj bi na nacionalni ravni skrbela za to, da bomo podobo Slovenije v promocijskem smislu aktivneje spremenili kot dobro podlago za razvoj turizma, ki se lahko razvija in raste le na tujih trgih.

Med najpomembnejšimi nalogami ministrstva pa je minister izpostavil prizadevanja za izboljšanje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva, tako imenovani paket konkurenčnosti. "Gre za to, da moramo na treh pomembnih področjih ustvariti boljše pogoje; to je na prvem mestu zmanjšanje administrativnih ovir, na drugem mestu strošek delovne sile in tretja je sprememba delovno-pravne zakonodaje v smeri večje prožnosti s ciljem večje zaposlenosti," je dejal minister.

V nadaljevanju je minister navedel zelo pomembno področje internacionalizacije gospodarstva, za kar je program in izvedbeni dokument Mednarodni izzivi, ter povedal, da je ministrstvo v tem letu prevzelo področje 9. Strateškega projekta vlade - socialno podjetništvo.

Državna sekretarka Guček Zakošek je povedala, da je naloga Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo predvsem zagotavljanje dobrega poslovnega okolja. Ministrstvo je vpeto praktično v delovanje vseh resorjev v vladi. Tako tudi ministrstvo deluje; po eni strani koordinira delo z drugimi resorji. V enotnem dokumentu je 234 ukrepov, deloma ali popolnoma uresničenih, 52 jih še čaka. Predvsem pa si MGRT skupaj z Ministrstvom za javno upravo prizadeva, da ta dokument postane podlaga za delovanje posameznih ministrstev. "Imamo še tri strateške dokumente, ki so bistveni za nas: točke e-Vem; MSP-test in zakonodaja v pristojnosti ministrstva," je še dejala državna sekretarka. V nadaljevanju predstavitve dosežkov in načrtov je govorila o sprejetem Zakonu o gospodarskih družbah, ki je temeljni zakon MGRT, in je bil temeljito prenovljen. Ta zakon bo vključen tudi v prenovo registrske zakonodaje. Omenila je tudi Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o trgovini, ker gre za enega od vladnih projektov - deregulacijo poklicev. Gre za korake v smeri fleksibilnosti zaposlitve. Navedla je tudi že sprejete in še načrtovane spremembe na področju avtorskih in sorodnih pravic. Državna sekretarka je izpostavila tudi predlog zakona o prevzemih, ki je že v obravnavi v Državnem zboru; pri tem je poudarila med drugim varovanje manjšinskih delničarjev. V parlamentu je tudi Zakon o alternativnem reševanju potrošniških sporov. Tudi zakon o preprečevanju omejevanja konkurence je v razpravi v parlamentu. V pripravi pa sta še Zakon o Potrošniških kreditih in , ki gresta v javno obravnavo ter Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju in upravljanju pokopališč. Zakon o nagrajevanju zaposlenih iz dobička je tudi že pripravljen.

Državni sekretar Aleš Cantarutti je povedal: "Ocenjujem, da smo v zadnjem letu naredili kar nekaj pomembnih korakov za učinkovito podporo podjetjem v njihovih prizadevanjih za večjo internacionalizacijo. Pri omenjenem programu je pomembno poudariti, da so pri njegovi pripravi sodelovala ministrstva in druge institucije, ki tako ali drugače pomagajo podjetjem pri njihovih nastopih na tujih trgih. Ta dokument in izvedbeni načrt sta naletela na pozitivne odmeve pri gospodarstvenikih, saj sta nastajala tudi z njihovim sodelovanjem."

Državni sekretar je napovedal ustanovitev Sveta za internacionalizacijo gospodarstva. Sodelovanje vseh deležnikov je izjemno. V nadaljevanju predstavitve je Aleš Cantarutti govoril tudi o spodbujanju tujih neposrednih investicij in povedal, da je pripravljen katalog investicijskih priložnosti; v kratkem bo ta dokument nadgrajen tudi z načrtom načrta aktivnosti promocije teh priložnosti. Ena od priložnosti za predstavitev slovenskega gospodarstva je tudi svetovna razstava EXPO 2015 v Milanu. Državni sekretar je ocenil, da aktivnosti Slovenije na tem področju zelo uspešno potekajo. Slovenija se predstavlja s samostojnim paviljonom in sloganom I feel Slovenia.Green.Active.Healthy. med 144 državami udeleženkami svetovne razstave Expo Milano 2015 od 1. maja do 31. oktobra 2015. Namen nastopa je večanje prepoznavnosti Slovenije, promocija državne znamke I feel Slovenia, promocija Slovenije kot turistične destinacije ter internacionalizacija slovenskih podjetij na svetovnih trgih, s poudarkom na italijanskem trgu. "Lahko smo zadovoljni. Smo ena redkih držav, ki je EXPO izkoristila tud za promocijo svojih podjetij. V posebno veselje mi je, da je bilo doslej v aktivnost vključenih 870 slovenskih podjetij; da je več kot 560 podjetij vključenih v posebno platformo EXPO,kjer lahko pravzaprav vsak dan iščejo priložnosti preko svetovnega spleta; da je v partnerske projekte vključeni 27 podjetij; da je bilo doslej organiziranih že 24. delegacij. Imeli smo približno 300 podjetij v našem paviljonu.

***

Zvočni in video posnetek novinarske konference