1.7.2015 14:09

Dan socialnega podjetništva na Expo Milano 2015

Ljubljana, 1. julija - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS organizira danes dan socialnega podjetništva v okviru svetovne razstave EXPO Milano 2015. V slovenskem paviljonu se bodo predstavila socialna podjetja in zadruge, v okviru svetovne razstave pa danes poteka Svetovni forum socialnega podjetništva. Za Slovenijo je poleg spodbujanja konkurenčnosti malih in srednje velikih podjetij bistvenega pomena tudi spodbujanje socialnega podjetništva in zadružništva, ki prav s svojimi iniciativami in inovativnimi rešitvami pomenita velik potencial za rast in razvoj tega dela gospodarstva. Gre za inovativno obliko podjetništva s poudarkom na družbenih učinkih.

Milano.
Dan socialnega podjetništva v slovenskem paviljonu.
Foto: Spirit Slovenija

Milano.
Dan socialnega podjetništva v slovenskem paviljonu.
Foto: Spirit Slovenija

Milano.
Dan socialnega podjetništva v slovenskem paviljonu.
Foto: Spirit Slovenija

Milano.
Dan socialnega podjetništva v slovenskem paviljonu.
Foto: Spirit Slovenija

Socialno podjetništvo je tudi najbolj trajnostno podjetništvo z vidika zagotavljanja ekonomske kot tudi socialne in okoljske komponente, kar pa je neposredno povezano s tematiko letošnje razstave, z vidika spodbujanja zadružništva in prehranske verige pa se neposredno navezuje na glavno temo EXPO - hrano.

Za socialno podjetništvo je značilno, da so motivi poslovanja v razreševanju socialnih, gospodarskih, okoljskih in drugih problemov družbe na inovativen način. Socialno podjetništvo je eno izmed enajstih strateških projektov Vlade RS z naslovom Spodbujanje razvoja socialnega podjetništva, zadružništva in ekonomske demokracije. Osnovni namen te alternativne oblike podjetništva je tržno delovanje ob upoštevanju načel socialnega podjetništva. Ustvarja nova delovna mesta za ranljive skupine oseb ter opravlja družbeno koristne dejavnosti.

Ob hkratnem razvoju inovativnih poslovnih modelov, ki lahko pomenijo razmeroma varna delovna mesta tudi na daljši rok ter so prav zaradi specifičnega načina delovanja manj ranljiva v času gospodarskih in finančnih kriz, so ta delovna mesta tudi bolj stabilna.

Tako kot klasična podjetja tudi socialna podjetja nastopajo na trgu, z razliko, da dobička praviloma ne delijo, temveč ga vračajo nazaj v podjetje. Socialno podjetništvo je povezovalno, saj spodbuja sodelovanje ljudi in prostovoljsko delo, ter na ta način krepi solidarnost v družbi.

Promocija socialnega podjetništva v mednarodnem okolju pomeni prispevek k še večjemu zagonu tega sektorja gospodarstva, k motivaciji socialnih podjetij k doseganju širših in gospodarsko pomembnejših poslovnih rezultatov, njihovo povezovanje s tujimi partnerji pa lahko pomembno prispeva k odpiranju novih trgov in njihovi prepoznavnosti tudi v mednarodnem merilu.

Več informacij: Sandra Stermšek, vodja komuniciranja, T: 01 589 85 64, E: sandra.stermsek@spiritslovenia.si